Pròxima
Exposició
ESTUDI GALERIA JORDI ISERN
C/MAJOR 56, MONTBLANC. --------------------------
EXPOSICIÓ PERMANENT --------------------------

Sala Rusiñol. “Quan t’atures”. Novembre 2018.


Tenerife. “25 años entre pinceles y colores”. Maig 2017